Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primære aktiviteter som skal støttes. Det er et mål at ordningen skal støtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede. Tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet (KUD) kommer erfaringsvis i mai/juni hvert år. NIF sender ut brev til idrettsrådene etter det. Idrettsrådene må gjøre fordelingen av midlene fra 15. august til 15. november.