FNs Bærekraftsmål
FNs Bærekraftsmål

Fra lek til legende: Idrettens rolle i en bærekraftig utvikling

Drammensdrettens visjon er idrettsglede og aktivitetsglede for alle. For å nå en slik visjon må vi både jobbe for en inkluderende idrett, en sunn idrett og en grønn idrett. På den måten er vi også med å bidra positivt til de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: sosial bærekraft, økonomisk bærekraft og klima og miljø.

Med nesten 2 millioner medlemskap og over 9000 idrettslag over hele landet, er idretten en fantastisk drivkraft. Den er overalt i hele landet, alle generasjoner er med, og idretten engasjerer langt utover de som er aktive.

Nettopp derfor har også idretten en viktig rolle å spille i den globale dugnaden for å nå bærekraftsmålene. Vi kan utnytte ressursene enda smartere, vi kan engasjere enda flere, og sammen bidrar vi til en sunn og frisk befolkning. Temasiden til Norges Idrettsforbund skal både informere og vise frem idrettens bærekraftsarbeid, dele gode verktøy og inspirere idretten til å bli enda mer bærekraftig. Les mer ved å følge lenkene under: