FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Idrettens visjon er idrettsglede for alle. For å nå en slik visjon må vi både jobbe for en inkluderende idrett, en sunn idrett og en grønn idrett. På den måten er vi også med å bidra positivt til de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: sosial bærekraft, økonomisk bærekraft og klima og miljø.

Idrett er en global lidenskap. I sin utstrekning og sine varierte former inspirerer og engasjerer idretten milliarder av mennesker over hele verden. De felles verdiene i idrettsfellesskapet er et viktig grunnlag for gjensidig forståelse, samarbeid og fred.

Dette er verdier som blir stadig viktigere. Verden står overfor betydelige utfordringer over et bredt spekter av sosiale, miljømessige og økonomiske forhold. Store spørsmål som sosial urettferdighet, økonomisk ulikhet og klimaendringer påvirker et økende antall mennesker over hele verden.

Vi ser at interessen og engasjementet rundt bærekraft bare øker i befolkningen. Det er en økende forventning i hele samfunnet om at bedrifter, organisasjoner, institusjoner og offentlige organer tar mer direkte ansvar for deres miljømessige, sosiale og etiske handlinger.

De samme mulighetene, utfordringene og forventningene gjelder idrettens verden. Fra at vi tidligere var bekymret over miljøpåvirkningen av idretten, dekker agendaen nå en rekke samfunnsspørsmål, inkludert helse og velvære, sosial inkludering, likestilling, styresett, ansvarlighet, åpenhet og menneskerettigheter.

Fremfor alt er det et spørsmål om verdier. Idrettens verden kan ikke stå på sidelinjen og tenke at de globale utfordringene i vår tid ikke gjelder oss. Vi må være oppmerksomme på disse utfordringene, forstå hvordan de påvirker oss og vite hva vi som idrettsfelleskap kan bidra med.

Under finner dere noen enkle "oppstartstips" for bærekraftarbeidet i eget idrettslag.

Ved å følge Les mer øverst kommer dere videre til NIFs temasider om bærekraft.

Tips og eksempler på hvordan enkelt komme i gang med bærekrafts arbeidet.

 1. Ta kollektivt/samkjøre til trening
 2. Kortreist mat på arrangementer, samarbeid med lokale matbutikker
 3. Sørge for sunn mat på arrangement og redusere mengden kjøtt
 4. Ha minst mulig «goodie-bags» med ting som kastes uansett
 5. Bruktsalg i klubben/Facebook side der man kan kjøpe brukt av hverandre, eventuelt samarbeide med klubber i nærheten
 6. Gjenbruk på arrangement- eks. bannere, dugnadsvester osv.
 7. Ikke kast mer enn man må! Bestill kun det som trengs av mat, utstyr osv.
 8. Mulighet for å kildesortere i hallen/anlegget
 9. Trening med «plogging», jogge å plukke søppel
 10. Redusere antall reiser med fly, ta heller buss og tog om mulig!
 11. Jobbe for bærekraftige løsninger, blant annet med tanke på anlegg. (se https://www.godeidrettsanlegg.no/verktoy/baerekraftige-idrettsanlegg )