AdobeStock_18951671.jpeg

Denne «arten» må ingen ta for gitt!

Sommerferien er her, og man skulle tro at det blir roligere dager for idretten og frivilligheten i Drammen. Men det er langt fra sannheten. Å være frivillig krever en kombinasjon av motivasjon, tid og praktiske forberedelser. Dere viser vilje til å hjelpe, en genuin interesse i å bidra til fellesskapet, og en positiv innstilling som verdsetter samarbeid og felles innsats.

Frivillig arbeid gir store fordeler for Drammens innbyggere og lokalsamfunnet, og for dere personlig gjennom utvikling og nye erfaringer. Som frivillige får dere mulighet til å møte nye mennesker, knytte kontakter og utvikle dere personlig.

Vi trenger flere hender – alle oppfordres til å brette opp ermene og bidra til fellesskapet. Frivillig arbeid skaper en utvidet familie man ellers ikke ville hatt. Sommerferien kan bli ekstra lang for de som ikke har et tilbud, men dere sørger for å tilrettelegge aktiviteter, sosiale møteplasser og fellesskap for våre barn og unge.

Denne unike, rause, pålitelige og inkluderende «arten» av frivillige som har brukt kvelder, helger og dager på å planlegge sommercamper, cuper, aktivitetsdager og sosiale møteplasser, utgjør en stor forskjell i våre lokalmiljøer. Dere skaper minner og mestringsopplevelser som barn og unge kan ta med seg til skolestart høsten 2024.

Idretten og frivilligheten bidrar til å bygge en sterkere, mer sammenkoblet og aktiv kommune. Frivilligheten er limet i samfunnet, binder folk sammen og fremmer samarbeid og gjensidig støtte. Dere styrker sosiale bånd og skaper et inkluderende Drammensamfunn. Tilliten dere bygger til hverandre og til institusjonene dere samarbeider med, er essensiell for et velfungerende Drammen.

Dere inspirerer oss til å gjøre mer, bry oss mer, og se verdien i å hjelpe andre. Frivillighet minner oss på at menneskelig kontakt og omsorg er essensielle elementer i et godt lokalsamfunn.

La oss løfte frem og hedre alle dere frivillige. Vi anerkjenner deres utrettelige innsats og takker dere for deres uvurderlige bidrag. Uten frivilligheten ville Drammen vært et fattigere sted.

Tusen takk til alle frivillige – dere er ekte hverdagshelter, og arbeidet dere gjør utgjør en stor forskjell. Dere gjør Drammen til et bedre sted å leve!