AL bilde.jpg

Aktive Lokalsamfunn i Mjøndalen med egen "Dina time"!

Mjøndalen IF med "MIF for alle" har de siste årene jobbet aktivt for å utvikle idrettens samfunnsmodell; Aktive Lokalsamfunn. For tre år siden ble Dina Skare Mølen ansatt som samfunns- og aktivtetsutvikler. Klubben har utviklet gode tiltak under fanen Aktive Lokalsamfunn. Med fysisk aktivitet og "Dina timer" barneskolen, utdannelse av aktivitetsledere fra ungdomsskolen, lavterskel- og gratistilbud og Aktiv Senior jobbes det målrettet for livslang idretts- og aktivitetsglede.

Dina-timer på Mjøndalen-skolene (nbbo.no)

Aktive Lokalsamfunn er vår betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne.

Aktive Lokalsamfunn er en modell utviklet av Drammen idrettsråd, Viken idrettskrets i samarbeid med Drammen kommune, idrettslag og skolene i Drammen.

Sammen om Drammen!

Om MIF For Alle • MIF for alle

Aktive lokalsamfunn (idrettsrad.no)