Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

Idretten med på Folkehelseforeningens konferanse for første gang!

For første gang i historien er idrettssektoren invitert til å delta på den nasjonale folkehelsekonferansen som vil finne sted i Tønsberg i 2024, takket være et initiativ fra Viken idrettskrets.

Dette representerer en betydelig milepæl i anerkjennelsen av idrettens rolle i folkehelsearbeidet, og åpner for nye muligheter for samarbeid mellom idrettsorganisasjoner og folkehelseaktører. Med denne invitasjonen ønsker idrettskretsen å sette søkelys på hvordan fysisk aktivitet og sport kan bidra til bedre folkehelse og økt velvære i befolkningen.

Annica Lindén Øygard, generalsekretær i Folkehelseforeningen, uttrykker stor entusiasme for idrettens inntog i konferansen: "Og nå er vi kjempeglade for at idretten kommer med. For idretten spiller en stor rolle for folkehelse i lokalsamfunnene." Hennes kommentar underbygger viktigheten av idrettens bidrag til folkehelsen og dens potensial for å skape positive endringer i lokalsamfunn over hele landet.

Øygard legger videre til, "Og derfor er det også viktig at idrettslagene er med på denne konferansen," noe som peker mot en fremtid hvor idrettslag og -organisasjoner kan spille en enda større rolle i arbeidet med folkehelse. Dette initiativet fra Viken Idrettskrets og de positive tilbakemeldingene fra Folkehelseforeningen signaliserer starten på et nytt kapittel i samarbeidet mellom idretten og folkehelsesektoren, med mål om å fremme en sunnere og mer aktiv befolkning.