Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Søk om tilskudd for leie av treningslokale for barn og unge under 20 år

Idrettslag som tilbyr trening for barn og unge under 20 år kan søke om økonomisk støtte for å dekke deler av kostnadene ved leie av treningsfasiliteter for disse utøverne. Hvem kan søke? Idrettslag i Drammen med treningstilbud i ikke-kommunale treningslokaler for barn og unge under 20 år.

Kriterier og vilkår for tilskudd

 • Idrettslag må være medlem av Norges idrettsforbund og tilknyttet Drammen Idrettsråd
 • Tilskuddet gjelder kun leie av anlegg til ordinær trening. Kamper, turneringer, stevner, treningssamlinger og lignende skal ikke tas med. Det er kun anlegg som er idrettens naturlige trenings- og konkurransearena som det kan søkes treningstilskudd til.
 • Tilskudd gis til idretter som trener inne i perioder av året, men ikke har egen særidrettshall tilpasset sitt bruk i Drammen.
 • Det kan ikke søkes om tilskudd til treningsleie i kommunale lokaler ettersom barn og unge under 20 år betaler en subsidiert leiepris.
 • Det gis ikke tilskudd til trening i kommersielle treningssentre.
 • Dersom en klubb leier lokaler sammen med utenbys klubber avkortes tilskuddet forholdsmessig. Slikt samarbeid skal dokumenteres i søknad om tilskudd.
 • Er det fellestreninger med over 20 og under 20 år, skal aldersfordeling oppgis i søknad.
 • Idrettslaget skal sende en samlet søknad.
 • Utgifter som ikke er dokumentert blir ikke godkjent. Manglende dokumentasjon blir ikke etterlyst.

  Søknadsfrist: 10. april 2024

Les mer og søk ved å følge lenken under: