Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Invitasjon til klubbledermøte 2024

Drammen idrettsråd inviterer ditt idrettslag til årets klubbledermøte, dette avholdes digitalt onsdag 24.4 kl. 18.00. Etter at det i 2023 ble bestemt å gå over til to årige årsmøteperioder ble dette tillegget vedtatt i DIRs lov:

Innen utgangen av april det år det ikke avholdes årsmøte skal styret innkalle til et Klubbledermøte. Hver klubb kan møte med to representanter. Dette møtet skal behandle regnskap for foregående år og budsjett for inneværende år. Budsjettet skal bygge på den budsjettrammen som er vedtatt for toårsperioden.

Som en del av Klubbledermøtet vil vår samarbeidspartner Orgbrain presentere sitt styreverktøy for idrettslag, se mer her: Orgbrain – Foreningr

Les mer om agenda og meld dere på ved å følge lenken under. I registreringen får dere spørsmål om Stillingstittel, skriv inn din rolle i idrettslaget i dette feltet!