Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Tilskudd til treningsleie.

Drammen kommune har en tilskuddsordning for Idrettslag som har treningstilbud til barn og unge under 20 år og som har treningene sine i ikke kommunale anlegg. Idrettslagene kan søke tilskudd for deler av utgiftene til ordinær treningsleie for disse utøverne. Hvem kan søke?

Idrettslag i Drammen med treningstilbud i ikke-kommunale treningslokaler for barn og unge under 20 år.

Kriterier og vilkår for tilskudd

Idrettslag må være medlem av Norges idrettsforbund og tilknyttet Drammen Idrettsråd.

Tilskuddet gjelder kun leie av anlegg til ordinær trening. Kamper, turneringer, stevner, treningssamlinger og lignende skal ikke tas med. Det er kun anlegg som er idrettens naturlige trenings- og konkurransearena som det kan søkes treningstilskudd til.

Les mer og søk ved å følge lenken under.