Fra venstre: styreleder DIR, Per Fjeld-Olsen, Roar Bogerud, nestleder DIR, Anja Lønseth, Jorunn Tveten og Terje Vold, styremedlemmer DIR.
Fra venstre: styreleder DIR, Per Fjeld-Olsen, Roar Bogerud, nestleder DIR, Anja Lønseth, Jorunn Tveten og Terje Vold, styremedlemmer DIR.

Roar Bogerud takker av som styreleder i Viken Idrettskrets

Etter mange år som sentral leder i norsk idrett takket Roar Bogerud i sist helg av som styreleder i Viken Idrettskrets. Roars læresetning har vært "samarbeid som metode". Drammen idrettsråd takker Roar for innsatsen og ønsker med det samme den nye styrelederen Kjetil A. Bakke lykke til som ny styreleder.

I tingforhandlingene var DIRs viktigste sak å opprettholde VIK. Styreleder Per Fjeld-Olsen holdt et innlegg med tydelig ønske om å videreføre idrettskretsen i dagens form. Tinget bifalt DIRs innlegg og etter noe diskusjon vedtok Tinget å videreføre idrettskretsen. Det nye styret i VIK er:

Leder: Kjetil Bakke, Bærum, håndball
1. nestleder: Hilde Stokke, Østfold, friidrett, langrenn, volleyball
2. nestleder: Hanne Lyngaas, Buskerud, håndball
Styremedlem: Turid Williksen, Akershus, Bærum, langrenn, sykling, løping, orientering
Styremedlem: Anne Groseth, Buskerud, Hole
Styremedlem: Atle Strandos, Buskerud, Gol, friidrett
Styremedlem: Anita Hokholt Engh, Akershus, Aurskog-Høland, fleridrett
Styremedlem: Odin Sjøtun, Akershus, Ullensaker, bueskyting
Styremedlem: Amalie Malkenes, Østfold, Halden, fotball
Styremedlem: Anne Berit Lund Haube, Østfold, Indre Østfold, håndball
Styremedlem: Per Rune Eknes, Akershus, Asker, svømming
Styremedlem: Øyvind Gressløs, Østfold, Sarpsborg, ski
Varamedlem: Silje Lægreid, Østfold, Fredrikstad, turn
Varamedlem: Hassan Jacobsen, Buskerud, Drammen, badminton
Varamedlem: Asgeir Sand, Akershus, ishockey