Foto: Adobe Stock
Foto: Adobe Stock

Ønsker DU innsikt i Drammen Idrettsråds styringsdokumenter?

Det er lagt opp et dokumentarkiv på våre nettsider. Disse finner dere i høyre margen på vår åpningsside. De siste styreprotokollene ligger direkte lenket, mens resten av arkivet ligger det lenke til under styreprotokollene.

Her finner dere en del overordnede styrende dokumenter, samt styreprotokoller fra 2020 og årsmøteprotokoller fra 2016 og framover.