Fra venstre: Rektor Hallermoen skole v/ Ingvild Waage, forsker Yngve Carlsson, Janne C."Sissi"Hafskjold(Drammen idrettsråd), Brage K.Rødal(Konnerud IL) Silje R. Bjørge(Drammmen kommune) Rektor Konnerud skole v/Cathrine Wessman, daglig leder Konnerud IL v/ Karianne Hajum. 
Ikke tilstede da bildet ble tatt: Rektor Svendsedammen v/Audun Martinsen og rektor Vestbygda  skole v/ Marianne Norman-Johansen
Fra venstre: Rektor Hallermoen skole v/ Ingvild Waage, forsker Yngve Carlsson, Janne C."Sissi"Hafskjold(Drammen idrettsråd), Brage K.Rødal(Konnerud IL) Silje R. Bjørge(Drammmen kommune) Rektor Konnerud skole v/Cathrine Wessman, daglig leder Konnerud IL v/ Karianne Hajum. Ikke tilstede da bildet ble tatt: Rektor Svendsedammen v/Audun Martinsen og rektor Vestbygda skole v/ Marianne Norman-Johansen

Aktive Lokalsamfunn skriver historie på Konnerud!

Torsdag 8.02 gikk turen til Konnerud, nærmere bestemt Svendsedammen skole. Her var rektorer, Konnerud IL, forsker Yngve Carlsson, Drammen kommune og Drammen idrettsråd samlet for et fokusgruppemøte i forbindelse med evalueringen av Aktive Lokalsamfunn.

Aktive Lokalsamfunn er vår betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten,fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerene.

Skole og Konnerud  IL spiller en sentral  rolle i lokalmiljøet på Konnerud. Samarbeidet mellom skole og idrettslag startet allerede tilbake i 2014. Et samarbeid som strekker seg ti år tilbake og som har vært med på å bygge opp en aktiv kommunedel med fokus på trygge og aktive oppvekstvilkår for barn og unge. 

Samarbeidspartene tok for seg noen av de viktigste tiltakene som:

  1. Av ungdom for ungdom/FYSAK i skolen
  2. Åpen hall for både barn og ungdom
  3. Balansebarna
  4. Aktiv senior
  5. Åpent klubbhus
  6. Fargeløpet
  7. E-sport

Partene diskuterte hvilken betydning samarbeidet har, hva som skal til for fremtidig bærekraft og hvordan partene drar postivt nytte av ulik kompentanse til beste for barn og unge på Konnerud.

Viktigheten av fysisk aktivitet og felles samarbeid for å forebygge utenforskap ble også diskutert. 

Det som kjennetegner Aktive Lokalsamfunn på Konnerud er et ekte engasjement for de som vokser opp i kommundelen.