Gjennom samarbeidet mellom Solberg og Mjøndalen opplever vi historier hvor rivalisering settes til side for sportens beste.
Gjennom samarbeidet mellom Solberg og Mjøndalen opplever vi historier hvor rivalisering settes til side for sportens beste.

Jentesatsingen i Solberg Sportsklubb: Et løft for jentebandyen

Solberg Sportsklubb tar innovative grep for å takle mangel på spillere i jentebandy ved å samarbeide med sin erkerival, Mjøndalen Idrettsforening. Dette samarbeidet har forvandlet slagordet "Alle jenter på isen" til virkelighet, og skapt et inkluderende miljø hvor vennskap blomstrer både på og utenfor isen.

"Det å få med jenter i bandymiljøet. Det er jo sårbart," forteller Linda Kristiansen, jenteansvarlig i Solberg Sportsklubb, og peker på nødvendigheten av å opprettholde og styrke jentebandyen. For å møte utfordringene med varierende antall spillere på ulike alderstrinn, er relasjonsbygging på tvers av klubber blitt en kjerneaktivitet. Målet er klart: At alle alderstrinn skal ha et lag å møte opp til!

Denne tilnærmingen omfatter mer enn bare å danne lag. Den handler om å være rollemodeller, å inspirere og vise at jenter også kan dominere på isen.
"Å hjelpe ungene med å gå på skøyter og vise dem at jenter også kan gå på skøyter er viktig i dette arbeidet. Og samtidig være noen forbilde for de små," understreker Matilde Gommerud, trener for MIF/SSK småjentelag.

Gjennom samarbeidet mellom Solberg og Mjøndalen opplever vi historier hvor rivalisering settes til side for sportens beste. Dette viser at det viktigste ikke er hvilken drakt man bærer, men at jentene har et lag å gå til. Dette initiativet fra Solberg Sportsklubb og Mjøndalen Idrettsforening er et eksempel på hvordan idrettsklubber kan arbeide sammen for å fremme mangfold og inkludering i sport, og samtidig håpe på at de en dag igjen kan bli motstandere under sunne forhold. 

Med sin jentesatsing illustrerer Solberg Sportsklubb et viktig skritt mot inkludering og likestilling i en mannsdominert idrett, og setter et nytt standard for hvordan idrettslag kan overvinne utfordringer sammen.