Idrettsforeningen Hellas har opplevd en markant medlemsvekst, et resultat av klubbens fokus på mestring, moro, og inkludering.
Idrettsforeningen Hellas har opplevd en markant medlemsvekst, et resultat av klubbens fokus på mestring, moro, og inkludering.

Idretts- og aktivitetsglede gir mangedoblet medlemsvekst i IF Hellas!

DRAMMEN: Idrettsforeningen Hellas har opplevd en markant medlemsvekst, et resultat av klubbens fokus på mestring, moro, og inkludering. Ved å engasjere et bredt spekter av deltakere gjennom varierte treningsøkter, har klubben vokst fra en liten gruppe på 10-12 medlemmer til nesten 50 aktive medlemmer på bemerkelsesverdig kort tid.

Dette fenomenet understreker effekten av en åpen og inkluderende tilnærming til idrettsaktiviteter, der det ikke legges press på prestasjon eller deltakelse. IF Hellas' strategi har vist seg å være svært effektiv for å motivere til økt aktivitet og for å skape et levende og positivt miljø for alle involverte.

Bjørn Borge, trener og mangeårig ildsjel i IF Hellas, forklarer klubbens tilnærming: "I Hellas nå er fokuset vårt å få med flest mulig. Og få treningene så variert som mulig, så alle kan være med." Denne filosofien har ikke bare bidratt til klubbens vekst, men har også sementert dens rolle som en inkluderende kraft i lokalsamfunnet. Borge reflekterer over klubbens nylige vekst: "Vi var bare for et halvt år siden. Og så var vi bare 10-12 stykker. Og nå er vi borte i 50 stykker."

IF Hellas' suksess illustrerer hvordan idrett kan være en katalysator for fellesskap og tilhørighet, og beviser at en velkomstholdning kan ha stor betydning for rekruttering og engasjement i idrettslag.