Suksess er å dra sammen.
Suksess er å dra sammen.

Drammensidrettens fremtidige samfunnsinnsats i fare

Drammen Idrettsråd (DIR) uttrykker alvorlig bekymring for fremtiden til samfunnsengasjementet i idretten, spesielt gjennom modellen "Aktive lokalsamfunn" (AL), som står i fare for å bli nedskalert i 2024 på grunn av stramme skolebudsjetter. Nedskaleringen, forårsaket av økonomiske utfordringer hos samarbeidende skoler, truer med å redusere eller avslutte idretts- og inkluderingstilbud som har gjort Drammen til et bedre sted for barn og unge.

Konnerud IL og "Ekte kjærlighet på Gulskogen" er blant de berørte, med potensiell nedskalering som vil påvirke tilbudene for tusenvis av barn og ungdom. Drammens Ballklubb (DBK) møter også utfordringer med å opprettholde sine tilbud på grunn av færre elever og må se på kostnadsreduksjoner.

DIR er også bekymret for at idrettslagene kan bli tvunget til å fokusere mer innover mot kjerneaktiviteter etter år med å bygge opp sosiale tilbud. Dette anses som spesielt problematisk i lys av Drammens utfordringer med utenforskap og ungdomskriminalitet. Kommunens vedtak om å utrede en politisk sak om den økonomiske bærekraften til AL har ikke blitt fulgt opp, noe som forsterker usikkerheten for fremtiden. Økonomisk stramme tider og ulik økonomisk støtte fra skoler har skapt en uforutsigbar situasjon for ansatte innen AL, noe som gjør det vanskelig å beholde kvalifiserte fagfolk. Idrettsrådet understreker behovet for et forutsigbart økonomisk rammeverk for å sikre kontinuiteten i disse viktige samfunnstilbudene.

Les mer i rapporten "Idrettens samfunnsarbeid i 2023" ved å følge lenken under.