Befaring på Solberg SKs flotte anlegg (foto: Viken IK)
Befaring på Solberg SKs flotte anlegg (foto: Viken IK)

En helg i Drammen utenom det vanlige

Det var knyttet mye spenning til anleggskonferansen i Drammen. Arrangementet samlet 100 idrettsledere, trenere, frivillige, og lokale myndigheter til en helg fylt med diskusjon, kunnskapsdeling, og inspirasjon, alt fokusert på idrettens rolle i en bærekraftig samfunnsutvikling.

Helgens agenda startet på Quality Hotel River Station med en hjertelig velkomst i form av en pølsefest, som reflekterte Drammens kjente gjestfrihet. Fredagens aktiviteter inkluderte en tur for å se på idrettsanlegg langs Ælva, som viste Drammens dedikasjon til å utvikle sportsfasiliteter som også tjener som sosiale samlingssteder.

Turen omfattet besøk til Drammens Ballklubb og Åssiden Idrettsforening, hvor deres funksjon som allsidige sentre ble belyst. Dette inkluderte integrasjon med skoler, kommunen og det bredere samfunnet. Drammens Ballklubbs aktivitetshus, med sine multifunksjonelle områder som kunstis/kunstgressbane, esportarena, flerbrukshall og motorikkrom, var et fremragende eksempel på dette.

Solberg Sportsklubbs bruk av både kunstis og kunstgress, sammen med Mjøndalen Idrettsforenings arbeid med Consto Arena, viste hvordan elite- og breddesport kan eksistere side ved side, med en sterk forpliktelse til likhet og samarbeid med lokalsamfunnet.

Lørdagens program understreket idrettens rolle i velferdssamfunnet og viktigheten av bærekraft i denne rammen. Sissi Hafskjold fra Drammen idrettsråd og Terje Dahlen fra Øst HRP delte perspektiver på hvordan et solid samarbeid mellom det offentlige og frivillige kan føre til Aktive Lokalsamfunn, med fokus på sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft i utviklingen av idrettsanlegg.

Drammen Eiendom KFs introduksjon til GeoTermos-prosjektet på Fjell, en innovasjon for sesongmessig lagring av solenergi, viste potensialet for fremtidsrettede, grønne løsninger.

Som mindre heldig for Drammen var innlegget fra Sparebankstiftelsen DNB hvor de snakket ned mulighetene for å bidra i Drammen pga. en temaplan som fremstår som veldig lite tydelig. Her har Drammen en jobb å gjøre! I samme foredraget ble Sarpsborg kommune dratt fram som et eksempel på en kommune med en meget god og tydelig temaplan.

sparebankstiftelsen-dnb-Sarpsborg_temaplan.png

sparebankstiftelsen-dnb-Drammen_temaplan.png

Med et blikk på helgens program og dets vektlegging av samarbeid og bærekraft, illustrerte Drammen hvordan idrett kan være en drivkraft for positiv forandring, motivere til nyskapende tenkning om samfunnsutvikling fra infrastruktur til samarbeidsstrategier for et bærekraftig og inkluderende samfunn.

Se presentasjoner fra Viken IKs anleggskonferanser ved å følge lenken under.