Samarbeidspartnerne i prosjektet på tur!
Samarbeidspartnerne i prosjektet på tur!

Europeisk esport-samling i Drammen

Drammen har vært vertskap for "European Grassroots Esports", som samler partnere fra flere europeiske land. Norge representeres av Viken idrettskrets og E-sportalliansen.

Prosjektet "European Grassroots Esports" har som mål å bygge et sterkt nettverk av organisasjoner og individer som jobber for å fremme e-sport i Europa. Gjennom samarbeid og kunnskapsdeling håper man å kunne tilby bedre muligheter for ungdom til å engasjere seg i e-sport, samtidig som man ivaretar viktige verdier som inkludering, helse og trivsel.

Samlingen i Drammen har vært intensive dager med presentasjoner, workshops og befaringer.

Presentasjoner var en stor del av samlingen, hvor partnere fra de ulike landene delte sine erfaringer og historier. Dette inkluderte blant annet diskusjoner om hvordan e-sport kan brukes som et verktøy for sosial inkludering og hvordan man kan skape trygge og positive miljøer for unge spillere.

De internasjonale deltakerne har også fått en grundig innføring i lokale e-sporttilbud og aktiviteter. Alle deltakerne besøkte Drammen Ballklubb, hvor de fikk se hvordan klubben integrerer e-sport i sitt tilbud til ungdom. Her ble det presentert ulike måter å engasjere unge mennesker gjennom e-sport, og hvordan dette kan kombineres med fysisk aktivitet for å skape en helhetlig fritidsaktivitet.

Videre gikk turen til Oslo for å delta på en gaming-workshop. Her fikk deltakerne mulighet til å delta i praktiske øvelser og lære om nye trender og teknologier/teknikker innenfor gaming og e-sport. Dette ga verdifull innsikt i hvordan man kan utvikle og forbedre e-sporttilbud på grasrotnivå:

"Det var en fantastisk erfaring, å besøke både Norge og vanlige idrettslag med fantastisk e-sports-tilbud og å høre historier om små byer som har e-sportsklubber å styrke følelsen av fellesskap. Norge er virkelig et ledende land på felleskapsutvikling i gaming-sektoren". - Sjaak Kuil, H20 Esports Campus, Nederland.

Denne samlingen i Drammen har vært et viktig steg i riktig retning for prosjektet, og nå har deltakerne reist hjem med nye ideer og inspirasjon til hvordan de kan videreutvikle e-sport i sine respektive land. Vi ser frem til å følge utviklingen av dette spennende prosjektet og ser frem til nye samlinger og samarbeidsmuligheter i fremtiden!

For mer informasjon om prosjektet "European Grassroots Esports" kan du besøke Viken idrettskrets eller E-sportalliansen sin nettside.