solidaritetsfondet Logo.jpg

Solidaritetsfondet-like muligheter for deltagelse

Drammen idrettsråd i samarbeid med Strømsgodset Toppfotball inviterte torsdag 15 februar til frokostmøte på Marienlyst stadion. 50 deltagere fra idrettslag, Kirkens Bymisjon, Drammen Kulturråd, Frelsesarmeen, næringsliv, kommuner og idrettsråd startet dagen med felles frokost.

Målsetting for dagen var å sette søkelys på hvordan vi sammen kan sikre idretts- og aktivitetsglede for alle, gi alle barn og unge i Drammen like muligheter for deltagelse i idrett og annen frivillighet, med Solidaritetsfondet som en velfungerende løsning.

Dagen startet med en markering av Mounir Hamouds bortgang, Mounir har vært ambassadør for Solidaritetsfondet siden oppstarten i 2018. Han spilte også åtte sesonger for Godset.

Ordstyrer Bjørn Olav Nordahl innledet med å ønske alle velkommen.

Daglig leder i Strømsgodset IF- bredde, Ingvild Juvkam, Dyve innledet med at Gulskogen er en kommunedel med store sosioøkonomiske forskjeller. Hele 20% lever i fattigdom og Strømsgodset IF, som den største frivillige organisasjonen på Gulskogen, jobber med disse utfordringene hver dag.

«Gjennom Solidaritetsfondet har muligheten for å lykkes i dette arbeidet blitt større»- Ingvild Juvkam Dyve

Mjøndalen IF fotball, v/Genga Ramanathan, lede av breddeavdelingen var tydelig på at MIF skal det være plass for alle. Idrettslaget har i en årrekke jobbet med økonomisk inkludering, gjennom Solidaritetsfondet har de fått forutsigbare rammer og kan arbeide mer målrettet og langsiktig arbeid med målgruppen.

«Vi har fått starthjelp gjennom Solidaritetsfondet, og står tryggere i å jobbe med barn og unge som faller utenfor fellesskapet»- Genga Ramanathan

Kirkens Bymisjon v/ Jan Rune Justad var klar på viktigheten av at frivilligheten står sammen om å hjelpe barn og unge som lever i vedvarende lavinntektsfamilier. Han har erfaring med at det tar tid å bygge opp relasjoner og tillitt og mange er skeptiske til å ta imot støtte og hjelp.

Bjørn Olav Nordal loset oss gjennom paneldebatten bestående av Genga Ramanathan, Ingvild Juvkam Dyve, Jan Rune Justad og Magnus Aannestad Oseth fra Drammen Kulturråd.  Fra næringslivet ble Per Øyvind Mørk fra Sparebanken Øst og Espen Eriksen fra KIWI utfordret til å være med og bidra, noe de begge bekreftet at de skulle!

Drammen idrettsråd v/Sissi Hafskjold informerte om at så langt har 43 idrettslag etablert lokale Solidaritetsfond i Drammen.

Målet er å Inkludere barn og unge der økonomi er en barriere for deltagelse og å forebygge utenforskap og sosial ulikhet. Midlene kan understøtte hel eller delvis støtte til medlemskap, aktivitetsavgift, cup og konkurranser, utstyr og aktivitet i idrettslagets regi.

Idrettsrådet la vekt på å synliggjøre idrettens langvarige, systematiske arbeid med økonomisk inkludering og tilretteleggingen i utviklingen av et felles verktøy for målrettet arbeid.

Drammen idrettsråd benytter samarbeid som metode og det er avgjørende for fremtiden at frivilligheten samarbeider for å treffe bedre og ikke minst flere i målgruppen.

Idrettsrådet opplever kun velvilje hos Kulturråd og Friluftsforum i form av å stille seg bak Solidaritetsfondet som et felles samarbeid. Med felles mål, felles retningslinjer og felles logo ønsker rådene å etablere en støtteordning som ikke stigmatiserer. Drammen idrettsråd ønsker gjennom sitt utstrakte samfunnsarbeid å være en positiv bidragsyter som evner å se utenfor egen organisasjon, til det beste for barn og unge i Drammen. Samarbeidet mellom de tre nevnte rådene er unikt og det første etablerte trepartssamarbeidet av denne type nasjonalt.

Gjennom Solidaritetsfondets Vipps konto, opprettet av Drammen idrettsråd, kan du som næringsdrivende, sponsor eller innbyggere i Drammen være med på å støtte like muligheter til deltagelse i aktivitet. Du velger selv om du ønsker å gi til idrett, kultur eller friluft.

Vi står sterkere sammen i møte med barn og unge som ikke får delta i aktivitet!

Takk til Bjørn Olav Nordahl, som med stø hånd loset oss gjennom møtet.

Solidaritetsfondet bidrar til et mer inkluderende fellesskap, med like muligheter for deltagelse. Fondet er idrettens svar på økonomi som barriere og sikre idretts- og aktivitetsglede for alle, med like mulighet for deltagelse.