Drammen idrettsråd samarbeider med med Drammen kommune, Viken idrettskrets og Sparebankstiftelsen DNB om modellen Aktive Lokalsamfunn
Drammen idrettsråd samarbeider med med Drammen kommune, Viken idrettskrets og Sparebankstiftelsen DNB om modellen Aktive Lokalsamfunn

Nå kan ditt idrettslag søke om støtte til Aktive Lokalsamfunn

Skolen og idretten er to sentrale institusjoner i barn og unges oppvekst. Når disse to institusjonene samarbeider systematisk, kan dette gi svært gode resultater. I Drammen har idrettslag, skole og øvrig frivillighet lang erfaring med å samarbeide om samfunnsmodellen «Aktive Lokalsamfunn».

Aktive Lokalsamfunn er vår betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne.

En grunnstein i dette arbeidet har vært et tett og godt samarbeid med skolen om en trygg og aktiv oppvekst for våre felles barn og unge.

Drammen idrettsråd ønsker å støtte og styrke idrettslag som er med på å bidra til økt folkehelse gjennom å tilrettelegge for økt tilhørighet, fellesskap og aktivitetsnivå blant innbyggerne 

Vi utlyser på flere nivåer, slik at idrettslag kan søke det nivået som ligger nærmest i utviklingen og med ulike krav til søknaden.

Drammen idrettsråd ser frem til gode søknader og til å bistå interesserte idrettslag i fremtidige satsninger. Lykke til.

Søknadsfrist er satt til 1. juni.