Fra venstre: Sissi Hafskjold, (samfunnsutvikler, Drammen idrettsråd) Geir Vetterstad Skinnes (daglig leder, Drammen idrettsråd), Ingunn Opsal- Hersleth (daglig leder, Drammen Friluftsforum), Magnus Aanestad Oseth, (daglig leder, Drammen Kulturråd) Thea H. Utvik (Styreleder, Drammen Friluftsforum), Per Fjeld-Olsen (styreleder, Drammen idrettsråd)
Fra venstre: Sissi Hafskjold, (samfunnsutvikler, Drammen idrettsråd) Geir Vetterstad Skinnes (daglig leder, Drammen idrettsråd), Ingunn Opsal- Hersleth (daglig leder, Drammen Friluftsforum), Magnus Aanestad Oseth, (daglig leder, Drammen Kulturråd) Thea H. Utvik (Styreleder, Drammen Friluftsforum), Per Fjeld-Olsen (styreleder, Drammen idrettsråd)

Sammen for Drammen: Frivillighetens bidrag til Lokalsamfunnet

I Drammen finner vi en unik styrke i frivillighetens samarbeid. Drammen Friluftsforum, Drammen kulturråd, Drammen idrettsråd og mange frivillige organisasjoner arbeider hånd i hånd for å skape et bedre lokalsamfunn.

Frivilligheten bidrar med et mangfold av perspektiver og erfaringer som beriker vår kommune. Når ulike råd og frivillige organisasjoner samles, blir det en arena for nettverksbygging og fellesskap. Gjennom samarbeid får vi gjensidig støtte og utvikler kompetanse som styrker oss alle.

Samarbeidet gir rom for nye ideer og løsninger på felles utfordringer. Sammen utforsker vi nye måter å arbeide på, alltid med innbyggernes behov i tankene.

Med jevnlige møter bygger vi nettverk som legger grunnlaget for langsiktig samarbeid. Disse møtene gir oss muligheten til å dele ideer og finne felles løsninger som kan bidra til en positiv utvikling i Drammen.

Sammen er vi sterkere. Sammen for Drammen!