Sammen skaper vi Aktive Lokalsamfunn i Drammen
Sammen skaper vi Aktive Lokalsamfunn i Drammen

Framtidsvisjoner: Sammen skaper vi Aktive Lokalsamfunn i Drammen

I Drammen har et samarbeid mellom Drammen idrettsråd (DIR) og kommunen, støttet av kommunale midler, banet vei for et bærekraftig og inkluderende fellesskap gjennom modellen "Aktive lokalsamfunn". Denne modellen sikrer at idrettslag ikke trenger å tære på egne driftsbudsjetter for å tilby viktige fritidsaktiviteter. Det er et felles løft for økonomisk bærekraft og for å skape forutsigbare rammevilkår for framtiden. Med blikket rettet mot fremtiden, har "Aktive lokalsamfunn" allerede fått anerkjennelse langt utenfor Drammens grenser. Konseptet har som mål å aktivere innbyggerne gjennom hele livsløpet, fra barnehagebarn til seniorer, og viser veien mot en by hvor alle kan føle seg som en del av fellesskapet. DIR har spesielt utfordret Drammen kommune til å styrke og synliggjøre dette samarbeidet, både for innbyggerne og som en modell for en bedre og mer inkluderende by.

Gjennom Solidaritetsfondet har Drammensidretten tatt et stort steg for å sikre at alle barn og unge, uavhengig av økonomisk bakgrunn, kan delta i fritidsaktiviteter. Dette initiativet viser hvordan idretten kan være en katalysator for sosial inkludering og bidra til å redusere presset på kommunens sosiale tjenester.

Drammens visjon om å være "et godt sted å leve" er nærmere virkeliggjøring gjennom denne samarbeidsmodellen. Ved å investere i idretten og frivillighetens samfunnsarbeid, vil kommunen ikke bare se umiddelbare fordeler, men også langsiktige gevinster gjennom en sunnere, mer aktiv befolkning. Det underliggende målet er å skape strategiske rammer og virkemidler som gir idrettslagene muligheter til å bidra enda mer til folkehelse, bekjempe fattigdom og styrke fellesskapet.

DIRs anerkjennelse av kommunens bidrag og den pågående støtten for 2024 reflekterer et felles engasjement for å sikre en mer aktiv, inkluderende og sunn hverdag for alle innbyggerne. Ved å stå sammen, er Drammen bedre rustet til å møte utfordringene knyttet til folkehelse og fattigdom, og sammen styrker vi mulighetene for aktiv deltakelse blant barn og unge.

"Aktive lokalsamfunn" er ikke bare et prosjekt, men en levende visjon om et bedre, mer inkluderende samfunn for alle som bor i Drammen.

Les mer i rapporten "Idrettens samfunnsarbeid i 2023" ved å følge lenken under.