Illustrasjonsfoto, KI.
Illustrasjonsfoto, KI.

Klubbledermøtet 2024 er avholdt

Klubbledermøtet ble avholdt digitalt onsdag 24.4. Av de 17 representantene som var påmeldt var det 13 som logget seg på møtet.

Agenda for møtet var denne:

Kl. 18.00 -18.05: Klubbledermøtet åpnes av styrets leder.
Kl. 18.05- 18.25: Informasjon: Orgbrain, presentasjon av ny løsning for idrettslag. 
Kl. 18.25: Formelle saker.

 1. Vedta revidert Årsregnskap 2023
  1. Gjennomgå revisors rapport
  2. Gjennomgå Kontrollutvalgets rapport
 2. Vedta Budsjett for 2024
 3. Generell informasjon fra DIR
  1. Året 2023, oppsummert
  2. Stadfeste oppnevnt Valgkomite til Årsmøte 2025
  3. Årsplan 2024
 • Alle formelle saker ble enstemming vedtatt.
 • Mer informasjon om styreverktøyet Orgbrain finner dere her.
 • Opptak av møtet kan dere se her.
 • Oppnevnelse av valgkomite 2025, følgende personer er valgt (vedtatt i styremøte 4 mai 2023).

  • Tor- Petter Johnsen, (leder, Sturla IF)
  • Jan Trygve Jensen, medlem (Svelvik IF)
  • Julie Nålby, medlem (Drammen Bandy
  • Oddvar Moen, (vara, Bedriftsidretten)