aktiv_paa_aassia_liggende_aaif.jpg

"Aktiv på Åssia" med fokus på ungdom!

Åssiden IF har gjennom sin utstrakte samfunnsmodell "Aktive Lokalsamfunn" utviklet gode tiltak for ungdom! Dette er bare et av mange tiltak Åssiden IF bidrar til for å skape trygge og aktive oppvekstvillkår for barn og unge i kommunedelen.

Satser på ungdom både på og utenfor banen (nbbo.no)

"Aktive Lokalsamfunn er vår betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne".

Åssiden IF med "Aktiv på Åssia" tar et utvidet ansvar for sin kommunedel gjennom lavterksel- og gratistiltak, inkluderiende feiring, Solidaritetsfondet; der økonomi er barriere for deltagelse, back to school aktiviteter, mangfold og inkluderingstiltak, idrettskontakt, åpen hall og senetst nå Aktiv Senior tiltak. 

Drammen idrettsråd syntes det er strålende at NBBO går inn som sponsor hos idrettslaget og heier på videre samarbeid.  

Idrettslag spiller en avgjørende rolle i å bygge sterke samfunn. 
At næringsliv, bedrifter og sponsorer ser verdien av slike samarbeid, bidrar til å fremme helse, inkludering og styrke lokalsamfunnsutvikling.

 

Åssiden Idrettsforening (aif.no)