Aktiv Senior: Veien mot et styrket fellesskap og økt livskvalitet!
Aktiv Senior: Veien mot et styrket fellesskap og økt livskvalitet!

Aktiv Senior: Veien mot et styrket fellesskap og økt livskvalitet

I hjertet av Drammensregionen blomstrer et initiativ kjent som «Aktiv Senior», et samarbeidsprosjekt mellom Drammen idrettsråd (DIR), Pensjonistforbundet Buskerud, og lokale idrettslag, som har som mål å revitalisere og øke livskvaliteten for regionens eldre innbyggere. Finansiert av DIR, har programmet blitt en katalysator for sosial tilknytning og fysisk aktivitet blant seniorer, og danner grunnlaget for et sterkere, mer inkluderende samfunn.

I 2023 har fem idrettslag mottatt støtte for å etablere eller videreføre «Aktiv Senior» -programmet, inspirert av suksessen til Konnerud IL. Fra styrketrening til gåfotball og sosiale sammenkomster, har programmet tilbudt et bredt spekter av aktiviteter for å møte seniorers ulike interesser og behov. Mjøndalen IF og Solberg Sportsklubb, sammen med Konnerud IL, Strømsgodset TF, Drammens Ballklubb, og Sammen i Svelvik, har sammen tilrettelagt over 220 timer med fysisk aktivitet, kombinert med sosialt samvær og fellesskap.

Utover den fysiske helsen, understreker «Aktiv Senior» betydningen av sosial tilhørighet og det å ha et sted å høre til. Ved å samle seniorer for regelmessig trening, mat og samvær, har tiltaket styrket samfunns båndene og fremmet en følelse av fellesskap blant deltakerne.

Fremtidsutsiktene for «Aktiv Senior» er lovende, med planer om utvidelse til flere kommunedeler og introduksjonen av nye idrettslag som deltagere i 2024. Disse tiltakene representerer et viktig steg mot å skape aldersvennlige lokalsamfunn som verdsetter og støtter sine eldre innbyggere.

«Aktiv Senior» er mer enn bare et treningsprogram; det er et livskraftig fellesskap som forvandler seniorers liv gjennom sport, fellesskap, og inkludering, og på den måten bidrar til bedre helse og økt livsglede. Dette er en lysende modell for hvordan idrett og samfunnsengasjement kan spille en nøkkelrolle i å forme sunnere, mer bærekraftige lokalsamfunn for fremtiden.

Les mer om samfunnsarbeidet i Drammen i dokumentet "Idrettens samfunnsarbeid, Rapport for 2023" i lenken under.