Nå kan idrettslag i Norge søke om strømstøtte. Foto: Dall-E
Nå kan idrettslag i Norge søke om strømstøtte. Foto: Dall-E

Frivillig sektor kan søke strømstøtte igjen

Nå kan frivillige organisasjoner søke om strømstøtte for tredje og fjerde kvartal i 2023. Ordningen er justert for å bedre ta hensyn til variasjon i pris og forbruk.

– Strømstøtteordningen for frivilligheten har nå blitt bedre og mer treffsikker, og vi har fått gode innspill fra frivilligheten i prosessen. Så kommer vi til å følge ekstra godt med på den første søknadsrunden for å se hvordan justeringen slår ut, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Søk Strømstøtte

Nå skal det ikke lenger tas hensyn til gjennomsnittlige månedspriser på strøm. Justeringen henger sammen med endringene i Strømstønadordningen for hushold som fra og med september 2023 beregner støtte basert på strømforbruk og strømpris time for time.

Strømstøtteordningen for frivillig sektor skal ha omtrent samme støttenivå som i husholdsordningen, men time for time-løsningen lar seg ikke gjennomføre på samme måte i ordningen for frivillig sektor. Det er derfor laget en alternativ modell som tar hensyn til både pris- og forbruksvariasjon. Forslaget ble sendt på høring til frivillig sektor før jul. Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen.

Søknadsskjema og informasjon om ordningen er tilgjengelige på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider.

Søk Strømstøtte