Fotograf: Erik Ruud
Fotograf: Erik Ruud

25 millioner til Inkludering i idrettslag

Norges idrettsforbund har mottatt 25 millioner kroner fra Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) av spillemidlene til ordningen Inkludering i idrettslag.

– NIF er takknemlig for tildelingen til denne ordningen, som bidrar til at barn og unge med minoritetsbakgrunn og barn og unge fra familier med vedvarende lavinntekt får delta i idrettsaktiviteter. Beløpet har midlertid vært det samme de siste tre årene, noe som ikke «matcher» behovet og utviklingen i ordningen, sier Line Hurrød, forvaltningsrådgiver i NIF.

Formålet med ordningen er å tilrettelegge for at barn og ungdom som står overfor økonomiske eller kulturelle barrierer for deltakelse kan delta i idrettsaktivitet i idrettslagene.

Midlene fordeles til utvalgte idrettsråd og idrettskretser tilknyttet områder med høy andel innvandrere og barnefattigdom, som tildeler midlene til tiltak/idrettstilbud i idrettslag. Oslo, Sarpsborg, Fredrikstad og Drammen er eksempler på idrettsråd som mottar midler.

Antall idrettsråd og idrettskretser som er med i ordningen økte i 2022. Ordningen i disse områdene har blitt mer kjent og gjennomarbeidet, og dermed har etterspørselen etter midler økt i deres underliggende ledd. Samtidig er det et stort behov for midler i idrettslag i de idrettsrådene/ idrettskretsene som har jobbet lenge med dette.

Idrettslagene inkluderer tusenvis av barn og ungdom i sine idrettstilbud, og mange tusen får også dekket personlige utgifter til deltakelse. Dette gjør at barn og unge kan drive med idrett sammen med vennene sine. Midlene er med andre ord svært betydningsfulle for alle som er involverte.

NIF er takknemlig for det gode arbeidet som idrettslagene, idrettsrådene og idrettskretsene gjør for å inkludere barn og unge inn i idretten. NIF ønsker lykke til med årets fordeling av midlene og med inkluderingsarbeidet disse gjør hver dag. NIF vil jobbe videre for at det tildelte beløpet til Inkludering i idrettslag skal øke i årene som kommer.