NIFs ledermøtet vedtok i dag en resolusjon hvor idretten inviterer regjeringen til samarbeid om anleggsutvikling. Foto: Erik Ruud
NIFs ledermøtet vedtok i dag en resolusjon hvor idretten inviterer regjeringen til samarbeid om anleggsutvikling. Foto: Erik Ruud

Resolusjon: Idretten inviterer regjeringen til samarbeid om anleggsutvikling

NIFs ledermøte vedtok i dag følgende resolusjon:

Regjeringen skapte jubel og store forventninger da de i regjeringserklæringen skrev at de ville ruste opp og bygge flere idrettsanlegg og lage en nasjonal plan for idrettsanlegg sammen med idrettsbevegelsen.

Planen kom 7. mai, omdøpt til «Forslag til endringer i spillemiddelordningen for anlegg til idrett og fysisk aktivitet». Norges idrettsforbunds ledermøte mener at forslaget ikke vil føre til flere anlegg, men tvert om til en nedgang i anleggsbyggingen. Forslaget er heller ikke laget i samarbeid med idretten.

Idrettens visjon er idrettsglede for alle. Anleggsmangel gjør visjonen vanskelig å oppnå. Vi mangler anlegg til idrett og fysisk aktivitet i hele landet. Det er over 400 idrettslag som ikke har plass til alle som ønsker å delta i idrettsfellesskapet.

Idrettsanlegg er viktige for sosial utjevning. Alle må ha tilgang til idrettsanlegg som gir muligheter til å delta i en idrett som passer for dem. For å få det til, må idretten være med fra starten i samfunns- og arealplanleggingen. Investering i idrettsanlegg er god samfunnsøkonomi.

Ledermøtet har fortsatt tro på at regjeringen og idretten har et felles mål om at alle som vil, skal få være med i idretten. Skal vi få til dette, trenger vi flere anleggstyper til små og store idretter. 

Ledermøtet ber regjeringen om et samarbeid for å lage en plan som faktisk bidrar til at det rustes opp og bygges flere idrettsanlegg. Dette vil være i tråd med det flotte målet i regjeringserklæringen.