Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Idrettslag i Drammen som eier egne anlegg, en vennlig påminnelse

I Drammen er det mange idrettslag som eier og drifter sine egne anlegg. For at målet om en total likebehandling av idrettsfeltet i Drammen skal nås er det avgjørende for oss å finne ut hva idrettslagene bruker av midler til å drifte sine egne anlegg. Vi ønsker i tillegg å få vite noe om investeringskostnadene for anleggene som er etablert.

Denne undersøkelsen er en oppfølging av den vi gjennomførte høst/vinter 2020-2021. Etter fire år i "nye» Drammen kommune er vi dessverre langt unna en likebehandling av kommunale og lagseide anlegg, derfor er det viktig for oss å få gjort en oppdatering av det dere sendte inn i 2020.

Tallgrunnlaget vil danne grunnlag for videre politisk arbeid for å øke de kommunale tilskuddene til drift av lagseide anlegg.

Frist for innsending: 28.2.2024

Grunnleggende informasjon om undersøkelsen:

Vi ønsker at idrettslagene sender inn opplysninger om anlegg som idrettslaget drifter, eks: skytterbane, nærmiljøanlegg, tennisbaner, slalåmbakker, hoppanlegg, langrenns- og lysløyper, fotballbaner i alle størrelser og på alle underlag, haller, garderobeanlegg, klubbhus, klubbhytter, golfbaner og snøkanonanlegg. Vi ønsker at dere gir oss tall så presist som mulig basert på et normalår. Dere trenger ikke bruke unødvendig tid på de minste detaljene og tallene. Hvis dere ønsker bistand så er det bare å kontakte oss og be om det. Drammen idrettsråd vil kvalitetssikre og stille kontrollspørsmål hvis vi oppfatter tallstørrelser vi ikke forstår sammenlignet med andre tilsvarende anlegg.

Her finner dere skjemaet: Kartlegging av driftskostnader for lagseide anlegg i Drammen  (jotform.com)

Idrettslag som eier og drifter flere anlegg må sende inn et skjema for hvert anlegg. Dere har et valg som vil sende dere til et nytt skjema når dere avslutter og sender inn.