Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Invitasjon til digitale spillemiddelkurs for lag og foreninger i Drammen

I samarbeid med Akershus fylkeskommune, Østfold fylkeskommune og Viken idrettskrets ønsker Buskerud Fylkeskommune på nytt velkommen til digitale spillemiddelkurs på kveldstid i august. Se vedlagte invitasjon.

De to kursene er mer eller mindre identiske, men det vil hovedsakelig bli benyttet eksempler relatert til friluftslivsanlegg 26. august og idrettsanlegg den 29. august. Nærmiljøanlegg omtales i begge kursene. Meld deg på den datoen som passer best for deg. Det vil ikke gjøres opptak av kurset.

Alle påmeldte vil få tilsendt en egen e-post nærmere kursdatoen med informasjon og lenke til kurset.

  • Mandag 26. august, kl. 18.00-21.00 (friluftslivsanlegg)
  • Torsdag 29. august, kl. 18.00-21.00 (idrettsanlegg)

Hold av datoen, og meld deg på her.

Med vennlig hilsen

Ingvild Langnes Aarland

Rådgiver, Kultur, idrett og friluftsliv.
Tlf:     91 71 73 26