Foto: Adobe Stock
Foto: Adobe Stock

Söderberg & Partners inngår samarbeid med Gåfotball Norge

Gåfotball er en sterkt voksende sport både i Norge og internasjonalt. Sporten gir tidligere aktive spillere mange nye år med fotball, mens spillere som aldri har spilt fotball før kan finne en arena for sosial og fysisk aktivitet.

– Gåfotball er en spennende satsning som vi ser fram til å følge med på, sier Jan Kjetil Hvamstad, administrerende direktør i Söderberg & Partners. – I en tid med en økende andel eldre, er det viktig med sosiale møteplasser som oppmuntrer til fysisk aktivitet. Gåfotball er et prosjekt som helt klart fremmer folkehelsen gjennom tilrettelagt aktivitet, fortsetter han.

Demensprosjekt

Gåfotballen er også engasjert i et prosjekt for personer med demens. Gåfotball Norge, sammen med Nasjonalforeningen for Folkehelse og Flint Fotball i Tønsberg, har igangsatt et pilotprosjekt for å se på hvordan effekten av gåfotball kan benyttes for å stimulere demente fysisk og psykisk. Forskerteam fra Universitet Sør-Norge har fulgt prosjektet.