GlassCup, et stort arrangement i Drammen. (Foto: Glassverket IF)
GlassCup, et stort arrangement i Drammen. (Foto: Glassverket IF)

Sosial kapital og samhold blir styrket av idrettsarrangementer i Drammen

Å arrangere idrettsbegivenheter har vist seg å ha en rekke positive effekter på lokalsamfunn, både sosialt, økonomisk og kulturelt. Idrettsarrangementer fremmer sosial samhandling og nettverksbygging, og bygger sosial kapital ved å styrke fellesskapsfølelsen og fremme delte verdier.

De fungerer som unike plattformer som ikke bare gir økonomisk vekst gjennom direkte inntekter og skatteinntekter, men også ved å øke synligheten og tiltrekke besøkende og turisme til en by eller region. For eksempel har idrettsbegivenheter og turismeindustrien vist seg å generere betydelige økonomiske fordeler, med milliarder i direkte inntekter, skatteinntekter og tusenvis av jobber​ (Destinations International)​​​.

En viktig del av idrettsarrangementene er også deres evne til å fremme tilhørighet og øke livskvaliteten i befolkningen. Dette skjer blant annet gjennom frivillig innsats, noe som gir en følelse av felles formål og tilhørighet, samt gjennom å styrke lokalsamfunnets identitet og stolthet. For eksempel har store idrettsarrangementer som Olympiske Leker potensial til å bygge sosial kapital, fremme sosiale interaksjoner og nettverk, og dele verdier​.

Videre kan idrettsarrangementer brukes til å «brande» en destinasjon og utnytte sosiokulturelle fordeler, i tillegg til å drive turisme- og forretningsutvikling. De gir en unik mulighet til å presentere et område for et bredt og mangfoldig publikum, noe som igjen kan stimulere økonomisk vekst og samfunnsutvikling​ (Destinations International)​.

Idrettsarrangementer kan også ha direkte sosial innvirkning, for eksempel gjennom veldedige organisasjoner. Enkelte arrangementer har samlet inn millioner til lokale veldedighetsorganisasjoner som støtter barn og familier, og andre kan tilby materielle donasjoner som billetter og varer til veldedige formål​.

Til slutt fremheves det hvordan idrett kan ha en enorm innvirkning på samfunnet ved å bygge opp moral, integritet og økte ambisjoner. Idrett tilbyr spenning, underholdning og utfordringer, men viktigst av alt gir den oss håp og en følelse av fellesskap. Dette bidrar til en positiv effekt på både individer, lokalsamfunn og samfunnet som helhet​ (Pathway Partners)​.

Selv om disse eksemplene ikke er spesifikke for Drammen, illustrerer de et bredt spekter av fordeler som idrettsarrangementer kan tilby et lokalsamfunn. Disse prinsippene og effektene kan sannsynligvis anvendes og observeres i konteksten av idrettsarrangementer i Drammen også.

(Ref. Skisprinten i Drammen).

Les mer om Sports Tourism’s Positive Effect on Communities i lenken under.