Foto: Adobe Stock
Foto: Adobe Stock

Tilskuddsordning for idretts- og aktivitetsarrangementer for personer med funksjonsnedsettelser – Søk nå!

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) informer om at tilskuddsordningen for arrangementer for idrett og fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser er videreført for 2024. Ordningen skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelser kan delta på arrangementer for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, på lik linje med funksjonsfriske. Tilskuddsordningen har søknadsfrist 15. juni 2024.

Mer informasjon og søknadskriterier om ordningen finnes her på regjeringens nettsider: Tilskuddsordning: arrangementer for idrett og fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser - regjeringen.no

Spørsmål om tilskuddsordningen rettes til KUD ved saksbehandler Håvard Stamnes Søyland (Havard-Stamnes.Soyland@kud.dep.no).