Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

En undersøkelse om bærekraftsarbeidet i Drammensidretten

Da FN i 2015 vedtok sine bærekraftsmål, tok man i større grad en tidligere hensyn til at økonomi, ulikhet og miljø påvirker hverandre. FN definerer bærekraftig utvikling som "utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov".

Med nesten 2 millioner medlemskap og over 9000 idrettslag over hele landet, er idretten en fantastisk drivkraft. Den er overalt i hele landet, alle generasjoner er med, og idretten engasjerer langt utover de som er aktive. Nettopp derfor har også idretten en viktig rolle å spille i den globale dugnaden for å nå bærekraftsmålene. Vi kan utnytte ressursene enda smartere, vi kan engasjere enda flere, og sammen bidrar vi til en sunn og frisk befolkning.

Bærekraftig utvikling handler ikke bare om klima og miljø, men også om økonomi og sosiale forhold. Målet med bærekraftig utvikling er å jobbe for en god ressursforvaltning med tanke på klima og miljø, samtidig som man skaper økonomisk vekst og bedrer sosiale forhold i samfunnet.

Dette er verdier som blir stadig viktigere. Verden står overfor betydelige utfordringer over et bredt spekter av sosiale, miljømessige og økonomiske forhold. Store spørsmål som sosial urettferdighet, økonomisk ulikhet og klimaendringer påvirker et økende antall mennesker over hele verden.

Vi ser at interessen og engasjementet rundt bærekraft bare øker i befolkningen. Det er en økende forventning i hele samfunnet om at bedrifter, organisasjoner, institusjoner og offentlige organer tar mer direkte ansvar for deres miljømessige, sosiale og etiske handlinger.

Vi ønsker derfor å vite litt om hvordan idrettslagene i Drammen arbeider med bærekraft! Vi setter veldig stor pris på et svar fra DITT idrettslag ved å sende inn skjemaet under!

Svarfrist: 14. april.