Illustrasjonsbilde av paragraf

Alle idrettslag må nå oppdatere loven sin

Hver gang det er Idrettsting gjøres det oppdateringer og endringer i NIFs lov, som får konsekvenser for idrettslagene.

Alle idrettslag må derfor oppdatere egen lov, slik at den blir i samsvar med gjeldende lovnorm.   

Prøveordningen med forenklet lovnorm for idrettslag opphørte per 31.12.23. Fra 01.01.24 er det kun én lovnorm som gjelder for alle idrettslag, men med ulike krav for idrettslag med omsetning og medlemstall over/under en fastsatt terskel. Idrettslag som er under terskelen (færre enn 100 medlemmer og omsetning under kr 300.000) skal pålegges færre krav enn idrettslag over terskelen. Følgende lettelser gjelder for idrettslag under treskel:  

  • Tilstrekkelig at begge kjønn er representert i styrer, utvalg mv. Kravet om minst to av hvert kjønn gjelder ikke. 
  • Trenger ikke valgkomité eller kontrollkomité 
  • Ikke krav om underslagsforsikring 

Eventuelle endringer i styresammensetningen og/eller overgang til ny lovnorm, må vedtas på årsmøte. Det er mye god hjelp å finne i veilederen som hører til lovnormen.