Illustrasjonsfoto: Huset på banen, Drammens Ballklubbs klubbhus
Illustrasjonsfoto: Huset på banen, Drammens Ballklubbs klubbhus

Idrettskretsene i Viken og Vestfold og Telemark går sammen for å gjøre klubbhusene tilgjengelige for alle

Viken idrettskrets og Vestfold og Telemark idrettskrets inngår et samarbeid for å gjøre klubbhusene i regionen tilgjengelige for alle, uavhengig av funksjonsevne. Dette initiativet søker å møte behovene til en mangfoldig befolkning og sikre inkludering i idrettsmiljøet.

Mange av de eksisterende klubbhusene ble bygget før kravene til universell utforming ble standard, og som et resultat kan de være utilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelser. Dette prosjektet har som mål å oppgradere disse fasilitetene slik at alle kan dra nytte av dem.

En sentral del av dette prosjektet er tilbudet om økonomisk støtte til klubbene for å gjennomføre nødvendige oppgraderinger. Klubbene vil ha muligheten til å søke om inntil 30.000 kroner for å finansiere tilrettelegging av blant annet garderober, parkering og toaletter.

Les mer på Senk terskelen (idrettsforbundet.no), og se videoen fra Kråkerøy Klubbhus for inspirasjon.