Bilde av en fotballbane

Tredje runde i Grønt lys for idretten

Vi har gleden om å informere om ny søknadsrunde i prosjektet «Grønt lys for idretten»!

Sparebankstiftelsen DNB har tildelt nye midler til idrettskretsene i Vestfold og Telemark, Viken og Innlandet, noe som kan komme ditt idrettslag til gode. Støtten fokuserer på å redusere energiforbruket i utendørs idrettsanlegg ved å gå vekk fra eldre og energikrevende belysning, til LED-belysning med nye og effektive styringssystemer

Flere idrettslag og kommuner har allerede fått støtte til å skifte lys på sine idrettsanlegg, og det rapporteres om mindre strømkostnader og forbedret belysning.

Neste søknadsrunde åpner 1. februar og varer til 31. mars. Både idrettslag og kommuner oppfordres til å søke om støtte. Besøk Grønt lys for idretten (idrettsforbundet.no) for detaljer om søknadsprosessen, samt søknadsskjema.