AdobeStock_108063274.jpeg

Oppsummering fra styremøte 4-2024

Her er en kortfattet oppsummering av protokollen fra det ekstraordinære styremøtet i Drammen Idrettsråd, avholdt 21. mai 2024:

Protokoll fra Styremøte 4/2024 - Mai-ekstraordinært

Dato og Tid: 21. mai 2024, 17:30
Sted: Schwartz gate 6A, 3043 Drammen
Møteleder: Per Fjeld-Olsen

Deltakere:
Geir Vetterstad Skinnes, Per Fjeld-Olsen, Eirik Fossen, Knut Arvid Syvertsen, Mariann Eide, Runar Martin Dammen, Terje Vold, Jorunn Tveten, Lars-Erik Olsen, Janne Cecilie Hafskjold

Fraværende: Anja Kristin Lønseth

Hovedpunkter fra Møtet:

 1. Godkjenning av Forrige Protokoll (60-4-2024):

  • Protokollen fra forrige møte ble godkjent etter en kort diskusjon.
 2. Oppsummering av Klubbledermøte (61-4-2024):

  • Lavt oppmøte som forventet, men positive tilbakemeldinger fra deltakerne.
  • Teams-plattformen fungerte godt, og møtet ble publisert online.
 3. Saker til VIKs Ting (62-4-2024):

  • Drammen Idrettsråd støtter å opprettholde VIK i sin nåværende form.
  • Fri stemmegivning for delegatene i saken fra Golfforbundet.
 4. Evaluering av Aktive Lokalsamfunn (63-4-2024):

  • Evalueringer pågår i flere kommunedeler; videreføring planlagt til høsten 2024.
 5. Anleggssaker (64-4-2024):

  • Diskusjon om mulighetsstudier og prosjekter, inkludert ny grophall for Drammen Turnforening og utviklingen av Gulskogen Nord.
 6. Samarbeid med Drammen Kommune (65-4-2024):

  • Nye samarbeidsavtaler er til politisk behandling i juni.
  • Politiske møter avholdt for å fremme idrettens interesser.
 7. Medlemsutvikling og Rapportering (66-4-2024):

  • En liten nedgang i antall idrettslag og medlemmer sammenlignet med tidligere år.
 8. Fordeling av Kommunal Støtte (67-4-2024):

  • Støtten fordeles basert på medlemsaktiviteter og tildeles alle idrettslag med grunnstøtte uavhengig av målgruppen 6-19 år.
 9. Driftskostnader for Lagseide Anlegg (68-4-2024):

  • Innsamling av kostnadsdata nærmer seg fullføring; en rapport legges frem i august.
 10. Folkehelsearrangement "Aktiv hele livet" (69-4-2024):

  • Planlegging av et inspirasjonsarrangement for å fremme fysisk aktivitet gjennom hele livet.
  • Kostnader vil overstige budsjettet, med forventning om fremtidig inndekning.
 11. Økonomirapport (70-4-2024):

  • Generelt i tråd med budsjettet, med mindre justeringer nødvendig for enkelte prosjekter.

Orienteringssaker:

 • Planlegging av neste styremøte og sommeravslutning.
 • Transportlogistikk til Svelvik.

Signert av:
Alle deltakere med Orgbrain eSign.