Fra venstre: Rektor v/Bragernes skole Ellen Schau, Daglig leder Drammens Ballklubb v/Ola Apenes, rektor v/Øren skole, Renate Blomli, rektor  v/Børresen skole, Monica Elstrøm, forsker Yngve Carlsson, Drammen kommune, v/Silje Bjørge og Drammen idrettsråd v/Janne Cecilie "Sissi" Hafskjold
Fra venstre: Rektor v/Bragernes skole Ellen Schau, Daglig leder Drammens Ballklubb v/Ola Apenes, rektor v/Øren skole, Renate Blomli, rektor  v/Børresen skole, Monica Elstrøm, forsker Yngve Carlsson, Drammen kommune, v/Silje Bjørge og Drammen idrettsråd v/Janne Cecilie "Sissi" Hafskjold

Aktive Lokalsamfunn skriver historie på Bragernes/Øren!

Fredag 2.februar gikk startskuddet for evalueringen av samarbeidet om Aktive Lokalsamfunn med oppstart tilbake i 2014.

Målsetting: Aktive Lokalsamfunn er vår betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke  tilhørigheten,fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerene.

Det første fokusgruppemøte var i kommundelen for Bragernes og Øren i samarbeid med forsker Yngve Carlsson, rektorer, idrettslag, Drammen kommune og Drammen idrettsråd. Her tok vi for hos forhistorie, gjennomgang av de viktigste tiltakene, generelt samarbeid, økonomi og bærekraft m.m. 

En spennende dag med mange betraktninger og vurderinger som skal bidra inn til evalueringsrapporten.