Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Ny rapport fra Helsedirektoratet: Gevinsten av fysisk aktivitet kan være elleve friske leveår!

Helsedirektoratet kom i begynnelsen av april med en ny rapport som har beregnet helsegevinsten av fysisk aktivitet. Funnene i rapporten viser enorme helsegevinster ved å gå fra inaktiv til aktiv.

Helsegevinster ved dørstokken

Tenk deg at du kan legge til nesten et tiår av friske, aktive år til ditt liv. Dette er ikke et løfte fra en kostbar pille eller en tidsmaskin, men fra noe så enkelt som daglig fysisk aktivitet. Ifølge Helsedirektoratets forskning, kan en tidligere inaktiv 20-åring som begynner med bare 10-15 minutters rask gange hver dag, se frem til nærmere åtte ekstra friske år. Og for de som ønsker å ta skrittet videre, kan 150 minutters moderat til intensiv fysisk aktivitet i uken, øke denne gevinsten til omtrent elleve år.

Eldre generasjoner: En spesiell gevinst

Interessant nok viser estimatene også at personer over 60 år har enormt å vinne på å bli mer fysisk aktive. Denne aldersgruppen, som ofte står overfor ulike helseutfordringer, kan se betydelige forbedringer i livskvalitet og selvstendighet gjennom regelmessig fysisk aktivitet. Det er et tydelig signal om at det aldri er for sent å starte.

Bildet under viser MR bilde av lårmuskelen til en mann på 92 år (til venstre), bildet til høyre er den samme mannens lårmuskel etter to år med målrettet styrketrening. Den 94 år gamle muskelen har 48% mer muskelmasse enn den på 92 år! (McArdle, Katch og Katch 2010)

Samfunnsøkonomiske fordeler

Det er ikke bare oss som nyter godt av økt fysisk aktivitet; hele samfunnet tjener på det. En friskere befolkning betyr mindre press på helse- og omsorgstjenestene, økt nærvær på arbeidsplassen, og mer selvstendighet blant den eldre delen av befolkningen. Helsedirektør Bjørn Guldvog understreker at det er et betydelig uutnyttet potensial i å prioritere forebygging gjennom fysisk aktivitet, noe som vil føre til betydelige gevinster både for samfunnet og den enkelte.

I Drammen har idretten i samarbeid med kommunen etablert modellen Aktive lokalsamfunn, her er Drammen kommune inne med midler til å understøtte idrettslagenes innsats i sine lokalmiljøer. 

Flere idrettslag har etablert egne tilbud til det man kaller Senior 60+, i Solberg Sportsklubb er det 65 seniorer som har meldt seg på deres tilbud, i snitt er det mellom 25 og 38 deltakere med på hver eneste aktivitetsdag. Lever disse pensjonistene et år lengre uten å trenge kommunale hjelpetilbud sparer man raskt inn de beløpene kommunedirektøren snakker om når de kommunale sparetiltakene presenteres for politikerne i kommunestyret.

Økt produktivitet og livskvalitet

Ved å fremme en aktiv livsstil, åpner vi døren ikke bare til et lengre, men også et rikere liv. Fysisk aktivitet er kjent for å forbedre mental helse, øke energinivået, og fremme en følelse av velvære. Dette gir økt produktivitet på jobb og en generelt høyere livskvalitet. Samtidig reduseres behovet for helse- og omsorgstjenester, og samfunnet står igjen som vinneren.

Veien videre

Hvordan kan vi så, som individer og som samfunn, ta til oss denne kunnskapen og gjøre nødvendige endringer? Det starter med bevisstgjøring og motivasjon. Det er viktig å spre budskapet om fordelene ved fysisk aktivitet, og å gjøre det enkelt for folk å integrere mer bevegelse i hverdagen. Dette kan være gjennom tilrettelegging for sykling og gange, organisering av lavterskel fysisk aktivitet i lokalmiljøet, eller ved å implementere aktivitetsfremmende tiltak i skoler og arbeidsplasser.

Personlig ansvar og fellesskap

Selv om det er opp til hver enkelt å ta grep om sin egen helse, spiller fellesskapet en nøkkelrolle i å støtte denne prosessen. Ved å skape et miljø som oppmuntrer til fysisk aktivitet, kan vi alle bidra til et sunnere, lykkeligere samfunn.

Konklusjon

I en verden der mulighetene for inaktivitet er mange, er det et lurt valg å bevege seg mer. Helsedirektoratets forskning gir ikke bare håp, men også en klar og tydelig vei fremover. Ved å bli mer fysisk aktive kan vi ikke bare forbedre våre egne liv, men også bidra til et sterkere, mer motstandsdyktig samfunn.

Drammensidretten har et betydelig potensiale til å øke "leveransen" til en bedre helse i Drammen kommune. Invitasjonen til dette ligger i at kommunen bidrar til en økt økonomisk satsing på Aktive lokalsamfunn slik at idrettslag i alle deler av kommunen ser en mulighet til å gi sitt bidrag til en økt levealder i sine nærmiljøer. 

Les mer om undersøkelsen og modellen Aktive lokalsamfunn ved å følge lenkene under.

Helsedirektoratet (2024). Helsegevinstene fra fysisk aktivitet er større enn tidligere antatt [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (siste faglige endring 04. april 2024, lest 09. april 2024). 

De nasjonale rådene Helsedirektoratet gir for fysisk aktivitet er:

  • Alle voksne og eldre bør være regelmessig fysisk aktive
  • Voksne bør hver uke være fysisk aktive i minst 150 til 300 minutter med moderat intensitet, minst 75 til 150 minutter med høy intensitet eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet
  • Voksne bør kompensere for de negative effektene av mye stillesitting ved å være ekstra aktive, minst 300 minutter i uken med litt anstrengende aktivitet eller minst 150 minutter i uken med anstrengende aktivitet, den øvrige tiden.
  • For å oppnå ytterligere helsegevinster kan voksne gjennomføre fysisk aktivitet i mer enn 300 minutter med moderat intensitet eller mer enn 150 minutter med høy intensitet i uka, eventuelt en kombinasjon av moderat og høy intensitet.