Deltakerne på erfaringssamlingen fra ordningene som skal sikre at flere barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter
Deltakerne på erfaringssamlingen fra ordningene som skal sikre at flere barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter

Økonomi som barriere for deltagelse - et samspill av muligheter i Drammen!

Når kommunen «danser» tett med frivilligheten, skapes det en «symfoni» av muligheter som bryter ned økonomiske barrierer for engasjement.

I hjertet av Drammen, blir fritidserklæringen mer enn bare ord; den blir en levende, pustende virkelighet som vokser seg sterk på lokalt grunnfjell.

Men fremtiden kaller på oss med utfordringer som krever at vi trer enda tettere sammen. Det offentlige og frivillige sektor må løfte i flokk, skape en mosaikk av innsats som speiler fellesskapets styrke. Tenk deg kraften av frivillige organisasjoner som kommer sammen for å rekke ut hånden og gi aktivitetstilbud til barn og unge fra lavinntektsfamilier.

Ved å slå sammen våre ressurser, kan vi spinne et nett av tilhørighet, fellesskap og glede ved idrett og aktiviteter for Drammens yngste innbyggere.

Sammen om et felles mål for våre barn og unge - det er oppskriften på ekte samarbeid!

Les mer om idrettens lokale og nasjonale støtteordninger ved å følge lenken under.