SSKs anlegg i hjertet av bygda. Foto: SSKs hjemmesider
SSKs anlegg i hjertet av bygda. Foto: SSKs hjemmesider

Ælvas hjerte: Samhold og aktivitet i Solberg Sportsklubb

Solberg Sportsklubb har med sin banebrytende AL-modell «Sammen om Ælva» tatt et imponerende steg fremover i å knytte samfunnet tettere sammen. I nært samarbeid med lokale skoler og annen frivillighet, har klubben siden februar 2023 åpnet sitt klubbhus en dag hver uke for å gi 40 til 60 barn en mulighet til å engasjere seg i ulike aktiviteter. Dette initiativet, støttet av aktivitetsledere fra skolene og frivillige pensjonister, har skapt et pulserende samlingspunkt i klubblokalene, hvor barn får utforske og delta i morsomme aktiviteter.

En sosialfaglig medarbeider fra Solberg skole, sammen med klubbens daglige leder og samfunnsutvikler, samt dedikerte frivillige pensjonister, er alltid til stede, noe som understreker fellesskapets styrke og den kollektive innsatsen bak dette prosjektet. Skolen har benyttet seg av Vigilo som informasjonskanal, og klubbens proaktive tilnærming ved å besøke klasserom har spredt ordet om dette fantastiske tilbudet.

Ikke bare har alle barnehagene i området fått muligheten til å glede seg over aktiviteter på skøytebanen, men dette har også vært muliggjort gjennom et samarbeid med aktivitetsledere fra Killingrud ungdomsskole og seniorer, koordinert av klubbens samfunnsutvikler.

Marianne Eystø, daglig leder i Solberg Sportsklubb, uttrykker stolthet over oppstarten av «Sammen om Ælva», et tiltak som virkelig har beriket lokalsamfunnet. Denne modellen er et strålende eksempel på hva som kan oppnås når skole, idrettslag, og frivillighet jobber sammen for å skape et inkluderende og aktivt fellesskap. Solberg Sportsklubbs innsats er en inspirasjon for alle, og viser hvordan idrett og samfunnsengasjement kan gå hånd i hånd for å skape et bedre samfunn for fremtiden.

Lenke til rapporten "Idrettens samfunnsarbeid - Rapport for 2023" under bildet.

Seniortrening på klubbhuset