Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

Det er blitt gjort en forskriftendring som får konsekvenser for utregning av støttesatsene fra og med september 2023. Den nye beregningsmodellen skal ligge nærmere den som gjelder husholdninger, hvor beregningen baserer seg på strømprisen time for time. Les mer og søk ved å følge lenken under.