Idretter som arrangerer NM som approberes etter søknadsfristens utløp, (15.2) kan søke NM støtte påfølgende år.

NM støtte – kriterier:

  1. Gjelder kun NM mesterskap terminfestet av et særforbund, medlem av Norges Idrettsforbund.
  2. Gjelder NM arrangementer for juniorutøvere eller eldre.
  3. Støtten gis fortrinnsvis til premiestøtte, ikke til direkte driftsstøtte.
    1. I spesielle tilfeller kan dette prinsippet avvikes.
  4. Søknader på inntil kr. 10 000,- behandles av leder i Tildelingsutvalget og Daglig leder.
  5. Søknader over kr. 10 000,- skal styrebehandles.
  6. Søknaden må være godt begrunnet.
  7. Et enkelt budsjett vedlegges søknaden.
  8. En klubb kan kun søke støtte til et arrangement pr. kalenderår.

Søknad sendes til post@drammenir.no