Idretter som arrangerer NM som approberes etter søknadsfristens utløp, (15.2) kan søke NM støtte påfølgende år.

NM støtte – kriterier:

  1. Gjelder kun NM mesterskap terminfestet av et særforbund, medlem av Norges Idrettsforbund.
  2. Gjelder NM arrangementer for juniorutøvere eller eldre.
  3. Arrangørklubben må høre hjemme i Drammen kommune.
  4. Arrangementet skal fortrinnsvis arrangeres innenfor Drammen kommunes grenser.
  5. Støtten gis primært til premiestøtte, ikke til direkte driftsstøtte. I spesielle tilfeller kan dette prinsippet avvikes.
  6. Søknader på inntil kr. 10 000,- behandles av leder i Tildelingsutvalget og Daglig leder.
  7. Søknader over kr. 10 000,- skal styrebehandles.
  8. Søknaden må være godt begrunnet.
  9. Et enkelt budsjett vedlegges søknaden.
  10. En klubb kan kun søke støtte til et arrangement pr. kalenderår.

Søknadskjema: https://form.jotform.com/241702243036041