Den kommunale støtten fordeles automatisk til alle idrettslag som har medlemmer i aldersgruppen 6-19 år. Fordelingen baserer seg på aktivitetstall innrapportert av idrettslagene selv ifm Samordnet rapportering. I tillegg gis det en grunnstøtte til alle idrettslag, fleridrettslag får en liten støtte i forhold til hvor mange gruppestyrer man har. Idrettslag som drifter egne anlegg får også tildelt noe støtte til dette.

Dette er anleggstypene som får tilskudd:

 • Skytterbane
 • Nærmiljøanlegg
 • Slalombakke
 • Tennisbane
 • Fotball natur 11
 • Fotball natur 3-9
 • Fotball kunstgress 11
 • Fotball kunstgress 3-9
 • Snøkanonanlegg
 • Skiløyper
 • Hoppanlegg
 • Idrettshall liten <400kvm
 • Idrettshall mellom <1.000
 • Idrettshall stor >1.000
 • Garderobe liten
 • Garderobe 1-8 dusjhoder
 • Garderober >8 dusjhoder
 • Foreningshytte
 • Klubbhus lite
 • Klubbhus mellom
 • Klubbhus stor
 • Kunstis stor
 • Kunstis liten
 • Golfbane 9 hull
 • Golfbane 18 hull