Aktive lokalsamfunn er idrettens betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne. Dette er et samlende initiativ som preges av en raus og inkluderende holdning overfor andre frivillige organisasjoner og bygger på et felles mål om å bidra til livslang aktivitetsglede på tvers av generasjoner

Det sies om det norske samfunnet at det hviler på tre bein – det frivillige, det private og det offentlige, og at det er på sitt beste når det bygges nedenfra. Aktive Lokalsamfunn er et prosjekt der idrettslaget tar initiativ til en styrket samhandling med det offentlige generelt og skoleverket spesielt, om barn og unges trygge og aktive oppvekst.

Idrettslagene som har vært foregangsklubber i pilotfasen har levert aktivitetsledelse til skolen og SFO/AKS,utdannet ungdom til aktivitetsledere og løftet skolens aktivitetsdager. Idrettslagene har inngått samarbeid med barnehager om lek og bevegelsesglede som målsetting. Idretten har etablert lavterskeltilbud som åpen hall, Back to School, sommercamper, sporty ungdom, 60+, sterk og stødig, ungdomsfritidsordning, økonomiske støtteordninger, etablering av aktivitetshus og andre lignende lavterskeltilbud utenfor den ordinære aktiviteten. Flere idrettslag har gått i spissen for utvikling av E-sport som lavterskeltilbud for ungdom som faller utenfor ordinær idrett.

Med dette legger idretten i Drammen til rette for aktive lokalsamfunn som en åpen møteplass, for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne på tvers av generasjoner i de ulike kommunedelene.

Aktive lokalsamfunn er også en arena for å inkludere barn og unge med minoritetsbakgrunn og der økonomi er barriere for deltagelse. Målsettingen er å forebygge utenforskap fra tidlig alder.