årsmøter612.jpg

Invitasjon til årsmøte 2023

Asker idrettsråd inviterer tll årsmøte på Sætre innbyggertorg torsdag 30. mars 2023 fra klokken 17:30. Årsmøtet settes klokken 19:00. Vi ønsker velkommen til et viktig møte for alle våre idrettslag hvor blant annet kriterier for lokale aktivitetsmidler (LAM) og kriterier for prioritering av anleggsbehov blir vedtatt. Hjertelig velkommen!

Før årsmøtet settes avholdes AIR Forum inkludert en matbit i tidsrommet kl. 17:30-18:45. Tema for AIR forum er frivillighet, økonomi og samarbeid. Egen invitasjon kommer.

Årsmøtet i Asker idrettsråd består av:

 1. Idrettsrådets styre
 2. Representanter fra alle klubber og idrettslag i Asker, som er medlem av Norges idrettsforbund. Disse kan møte etter følgende skala (Idrettsregistreringen 2021 er gjeldende som beregningsgrunnlag):

  Lag med     0 – 300 medlemmer                  2 representanter
  Lag med     301 – 700 medlemmer              3 representanter
  Lag med     701 – 1200 medlemmer             4 representanter
  Lag med     1200 og flere medlemmer         5 representanter

 3. Inntil 5 bedriftsidrettslag i kommunen, 2 representanter, deretter en representant for hvert påbegynt 5 lag, maksimum 12 representanter

 

Det presiseres at det må tas hensyn til kjønnsfordeling og valgbarhet ved valg av representanter, jfr NIFs Lov § 2.4 . Les om stemmeberettigelse i NIFs Lov § 2-5.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt til post@askeridrettsrad.no senest torsdag 16. mars 2023.


Fullmaktsskjema
med klubbenes representanter må være innsendt senest mandag 27. mars 2023.

Påmelding til årsmøtet både for representanter og observatører skal gjøres via eget påmeldingsskjema innen mandag 27. mars 2023 klokken 18:00. 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter er tilgjengelig på www.askeridrettsrad.no senest én uke før årsmøtet.