Asker idrettsråd avholder årsmøte 24. april i Lensmannslia 4, 1. etg. kl. 19.00. Dette er et viktig møte for alle våre idrettslag der blant annet kriterier for fordeling av lokale aktivitetsmidler ( LAM) skal presenteres og arbeidsprogram for 2024 skal vedtas.

Årsmøte i Asker idrettsråd består av; 

a) Styret
b) Representanter fra idrettslag/bedriftsidrettslag i Asker, som er medlem av Norges idrettsforbund. Disse kan møte etter følgende skala:

2 representanter for idrettslag/bedriftsidrettslag med 0-300 medlemmer
3 representanter for idrettslag/bedriftsidrettslag med 301-700 medlemmer
4 representanter for idrettslag/bedriftsidrettslag med 701-1200 medlemmer
5 representanter for idrettslag/bedriftsidrettslag med 1201 og flere medlemmer

Representanter må være valgt på årsmøte i idrettslaget eller oppnevnt av styret. For representasjonsrett for idrettslag, gjelder NIFs lov § 10-3 (1).

 

Det presiseres at det må tas hensyn til kjønnsfordeling og valgbarhet ved valg av representanter,jfr NIFs lov § 2.4/2.5

Representanter fra idrettslag må meldes på via påmeldingslenke og fullmaktskjema må sendes idrettsrådet innen fredag 19/4 kl. 12:00, se mer informasjon til høyre.