Aktiv YNG

Aktiv YNG er et program som rekrutterer unge inn i idretten for å hjelpe frivilligheten i fremtiden.

Aktiv YNG er et frivillighets- og lederskapskurs for unge mennesker mellom 16-25 år.  

Kursets mål er å utdanne unge ledere i frivilligheten og skape en arena der ungdom får muligheten til å teste ulike aktiviteter. På denne måten kan de bli gode ressurser for andre, og være med på å skape mer aktivitet og idrettsglede i sitt lokalsamfunn. Dette er en samleside med nyheter og oppdateringer knyttet til Aktiv YNG.