Det er viktig at du som skal håndtere et varsel får god bistand og har tilgang til gode verktøy for å løse denne viktige oppgaven. I stegene under finner du beskrivelser og råd for å være forberedt i en varslingssak. Informasjonen er myntet på deg som er tillitsvalgt eller ansatt idretten. 

 

Forarbeid og etterarbeid i håndtering av en varslingssak

Det er viktig å få på plass mandat og ansvar for håndtering i forkant, og sørge for en god oppsummering og avslutning i etterkant, av saksbehandling i en varslingssak. Under finner du nyttig informasjon og råd når du nettopp har fått inn et varsel, eller du er i sluttfasen med å behandle et varsel.