pexels-andrea-piacquadio-3764014.jpg

Aktiv YNG søker ungdom til lederskaps- og frivillighetskurs

Vil, kan og tør du bli med? Aktiv YNG er et lederskaps- og frivillighetskurs for unge mennesker mellom 16-25 år.

Kursets mål er å skape en plass der ungdom finner tilhørighet og utdannes til unge ledere i idretten. AktivYNG skal være med på å gjennomføre aktiviteter for andre barn gjennom hele året i samarbeid med idrettslag i Asker. 

Vi søker deg som: 

 • Synes det er gøy å teste nye ting
 • Har en interesse for aktivitet i ditt lokalsamfunn
 • Liker å inspirere og lede andre eller ønsker å lære mer om dette
 • Er utadvendt og trives med å være sammen med barn og ungdom
 • Er initiativrik og selvgående
 • Tar lett kontakt med andre 

Kursene vil være en god blanding av praktisk og teoretisk læring på mange felter. Deltagere vil bli godt kjent med idrettslagenes aktivitet i Asker og komme tettere på enkelte idrettslag. Det forventes ikke at deltagerne har kjennskap til idrett fra før eller har idrettserfaring, men at de har et ønske om lede aktivitet med andre barn som vil ha det gøy. Alle som gjennomfører Aktiv YNG programmet vil få et kursbevis.

I forbindelse med kurset ønsker vi at deltagerne er med og gjennomfører åpne aktivitetsdager på ulike steder i kommunen i løpet av skolens ferier. Her vil deltagerne få muligheten til å praktisere det de lærer i kurset og mottar et honorar. Arrangementene blir gjennomført sammen med idrettslag og andre organisasjoner i Asker kommune. 

Kurset kort oppsummert:

 • Gruppe på 20-30 ungdommer i alderen 16-25 år
 • 12 kompetansemoduler
 • Varighet april - desember 2024
 • CV-bygging med kompetansegivende kurs
 • Tett samarbeid med idrettslagene i kommunen
 • Mulighet for honorert arbeid i ferier og ved arrangementer sammen med idrettslag og andre frivillige organisasjoner i hele perioden

Dette er fjerde året Asker idrettsråd gjennomfører et Aktiv YNG program i Asker og vi vil at det skal nå ut til enda flere ungdommer og flere idrettslag. I løpet av sommeren vil Aktiv YNG få mulighet til å samarbeide med idrettslag i hele Asker slik at de kan bistå, arrangere og være en ressurs innad i klubben og utad mot de som deltar på arrangementer.

Vi ser etter deg som ønsker å lære mer om frivilligheten, lederskap, få et større nettverk innenfor idretten i Asker og ikke minst få muligheten til å bli en ressurs for andre.


Du må:

 • kunne møtes på kveldstid og delta på samtlige kursmoduler. 
 • Være med på idrettsrelaterte oppdrag gjennom hele året i alle skolens ferier
 • Frist for å søke er 25. mars.

For spørsmål om programmet send en epost til: marie@askeridrettsrad.no eller ring Marie Anette Thoresen, kursleder og rådigver samfunn hos oss på: 979697979.

Marie Anette Thoresen
Marie Anette Thoresen
Rådgiver samfunn